Topicbild

Katharina Kirchberg - WHB
eMail:
katharina.kirchberg@ruhr-uni-bochum.de

Raum:
GA 6/149
Telefon:
+49 234-32-22413

Topicbild

Bettina Lorenz - WHB
eMail:
bettina.lorenz-e3c@ruhr-uni-bochum.de

Raum:
GA 6/149
Telefon:
+49 234-32-22413

Topicbild

Jessica Spalek
eMail:
jessica.spalek@rub.de

Raum:
GA 6/149
Telefon:
+49 234-32-22413

Topicbild

Friederike Vogt - WHB
eMail:
friederike.vogt-y1u@ruhr-uni-bochum.de

Raum:
GA 6/149
Telefon:
+49 234-32-22413